Categorieën
SLIM-subsidie

Een leven lang leren in het MKB: SLIM-subsidie voor ontwikkeling van medewerkers

In 2020 kunnen MKB-bedrijven een SLIM-subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van hun medewerkers ten behoeven van een leven lang leren. shrm talent verzorgt diverse maatwerkoplossingen voor de ontwikkeling van medewerkers en kan ook helpen bij de aanvraag.

Het is zo ontzettend belangrijk om je medewerkers te blijven ontwikkelen. Ontwikkeling zorgt voor gemotiveerde medewerkers, die zich graag verbinden aan een werkgever die investeert in hun talent. De kennis blijft up-to-date, je concurrentiepositie verbetert en in deze tijd van een leven lang leren is niet ontwikkelen gelijk aan achteruitgang.

Daarbij, talent is schaars. Vervangen van een goed presterende medewerker is duur, de kosten bedragen ongeveer een half jaar salaris! Het loont dus echt om te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers. En helemaal nu met de SLIM-subsidie voor het MKB. 

Middels coaching, training en consultancy biedt shrm talent maatwerk oplossingen op het brede gebied van ontwikkeling van medewerkers om zo het beste uit talent te halen. We kunnen je ook helpen met de aanvraag van de SLIM-subsidie.

Wat is de SLIM-subsidie?
Met de SLIM-subsidie wordt een leven lang ontwikkelen in het MKB gestimuleerd. Vanaf 2020 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 48 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. 

Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen
De SLIM-subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten omtrent ontwikkeling en een leven lang leren:

1. Opleidings- of ontwikkelingsplan
shrm talent kan de scholingsbehoefte van jouw organisatie in kaart brengen. We geven advies om je medewerkers te ontwikkelen op kennis en vaardigheden, zodat je bedrijf verder kan groeien. 

2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
shrm talent kan ook ontwikkeladviezen verstrekken aan je medewerkers om hun wensen, ambities en vaardigheden in kaart te brengen. 

3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode
shrm talent kan helpen bij het opzetten van een traineeship, een Learning Academy, ‘learning on the job’ en/of een talent development programma, waarbij periodiek ontwikkelgesprekken gehouden worden. Ook verzorgt shrm talent adviesgesprekken en workshops voor leidinggevenden om ontwikkelgesprekken te kunnen gaan houden met hun medewerkers. 

4. Bieden van praktijkleerplaatsen
Werknemers met een kwetsbare positie een middelbare beroepsopleiding (mbo) laten volgen in de derde leerweg. Dit betreft een maatwerk opleidingsroute, waarmee werknemers hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen versterken.

Hoeveel bedraagt de SLIM-subsidie?
Het maximale bedrag aan subsidie voor MKB bedrijven is € 24.999.

Voor de activiteiten 1, 2 en 3 hangt het subsidiebedrag af van het type project en de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen kunnen namelijk maximaal 80% van de subsidiabele kosten aanvragen, terwijl mkb’ers, samenwerkingsverbanden of grootzakelijke bedrijven 60% van de subsidiabele kosten kunnen ontvangen.

De subsidie voor activiteit 4 hangt af van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest. Daarnaast is er een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

Klik hier voor de volledige regeling.

SLIM subsidie aanvragen in 2020?
shrm talent zorgt ervoor dat jouw leer- en ontwikkelvraagstuk voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. shrm talent biedt echter geen garantie, dat de subsidie daadwerkelijk uitgekeerd wordt. Wanneer het subsidieplafond door het totaal aan aangevraagde subsidie wordt overschreden, vindt er namelijk loting plaats.

MKB’ers kunnen de SLIM-subsidie aanvragen van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen worden ingediend tussen 1 april en 30 juni. shrm talent kan je hierbij helpen. Meer informatie over alle mogelijkheden? 

Ja, ik wil meer informatie over de SLIM-subsidie en over de maatwerk oplossingen die shrm talent biedt op het gebied van ontwikkeling van medewerkers.