Gratis ontwikkeladvies via NL leert door en A&O fonds voor Rijksambtenaren

Voor jouw toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of juist bij een andere werkgever. Daarom is er nu voor iedere Nederlander gratis ontwikkeladvies, dankzij de subsidieregeling NL Leert door of via het A&O fonds voor Rijksambtenaren.

NL leert door
Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen dankzij de subsidieregeling NL leert door gratis een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Met zo’n ontwikkeltraject krijg je beter zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt. Een loopbaanadviseur kan je steunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk.

Met de NL leert door subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aanbieden. Een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Zo leer je vaardigheden om binnen jouw organisatie ander werk te kunnen verrichten, jezelf te updaten of om beter inzetbaar te zijn in een bij een ander bedrijf of organisatie. (Update: 2-12-2020 Inmiddels is het maximaal aantal deelnemers bereikt. Wanneer er weer trajecten aangenomen kunnen worden, zullen we daarover berichten)

A&O fonds voor Rijksambtenaren
Iedere rijksmedewerker kan via het A+O fonds Rijk subsidie aanvragen voor een loopbaanadvies bij een gecertificeerde loopbaandeskundige. Je komt in aanmerking voor de subsidie als je rijksmedewerker bent en de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk bent geweest. De subsidie kun je aanvragen via je leidinggevende of via het A+O fonds Rijk. Doe je dat in 2021, dan kies je een loopbaandeskundige uit het nieuwe RL-register.

Waaruit bestaat het gesubsidieerde ontwikkeladvies bij shrm talent?

  • Een kennismakingsgesprek.
  • Een arbeidsmarktscan, gecombineerd met een interesse- en competentievragenlijst van LDC. Dit geeft je direct inzicht in jouw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
  • Minimaal vier coachingsgesprekken van een uur door een gekwalificeerd en Noloc erkend loopbaanadviseur.
  • Een plan van aanpak, met acties voor jouw loopbaan voor de korte en lange termijn.
  • Je krijgt meer zicht op jouw persoonlijkheidsstijl, je vaardigheden, valkuilen, competenties en kernkwaliteiten.
  • Waar nodig krijg je tips en suggesties voor (bij)scholing en sollicitatietrajecten.

Ja, ik wil ook gratis ontwikkeladvies!